POVAHOVÝ TEST
Dolný Kubín, 02. 06. 2019
Rozhodca Bihári Ondrej 
           
Hodnotenie Meno jedinca Pes / Sučka Narodený Otec Matka
Farba Zapísaný Chovateľ Majiteľ
SPLNIL  BORYZ REVADOG Pes 18.2.2018 DURA LEX POLONIA HUSSARO AQUILAE ALA RENA REGINA MORGANTINA
A I Čierna SPKP 3061 Révai Roman Kollár Rastislav
SPLNIL  ULIX ULTIMUS MORGANTINA Pes 5.10.2016 KAIROS DE GRANDE VINKO SUMMER SUNNY MORGANTINA
A I Čierna SPKP 2992 Erghová Martina MUDr. Milučký Michal
SPLNIL AKIRA REVADOG Sučka 14.2.2016 DURA LEX POLONIA GAUDI RENA REGINA MORGANTINA
A I Čierna SPKP 2967 Révai Roman Kuchariková Vanesa
NESPLNIL  ALYSIA MAGIC HEART VON DIAMOND Sučka 22.4.2017 MAXIM BLACK IRON WARRIOR KORA GUJAR OF GUDAS
E Čierna SPKP 3024 Horváthová Alena Horváthová Alena
SPLNIL  BECKY DARK MONARCHY Sučka 8.5.2016 DARK DIKTÁTOR VON ASHANTI QUINIA QUINCEY MORGANTINA
A I Čierna SPKP 2978 Loži Robert Gaššová Nikola
SPLNIL  INKA VEĽKÝ JAROK Sučka 8.11.2017 PRIDE OF RUSSIA TARAS GRETHA VEĽKÝ JAROK
A II Čierna SPKP 3047 Belková Jana Belková Jana
SPLNIL  BELLARIS REVADOG Sučka 18.2.2018 DURA LEX POLONIA HUSSARO AQUILAE ALA RENA REGINA MORGANTINA
A I Čierna SPKP 3066 Révai Roman Kubaľák Michal
NESPLNIL  IZZY VEĽKÝ JAROK Sučka 8.11.2017 PRIDE OF RUSSIA TARAS GRETHA VEĽKÝ JAROK
E Čierna SPKP 3050 Belková Jana Mičeková Klaudia