Info
Úvod
Štandard
Aktuality
Výsledky
Kalendár 2016
Kalendár - ZŠK
Tituly
Info
Inzercia
Fórum
Odkazy
Archív článkov
Témy článkov
K stiahnutiu
Encykopedia
Video
DKSR - Dobermann klub Slovenskej republiky

Informácie o klube
Dokumenty DKSR
Tituly DKSR
Zápisnice z Výročnej Členskej Schôdze
Zápisnice zo Schôdze výboru DKSR
Akcie poriadané klubom
Chovateľské stanice SR
Chovní jedinci DKSR
IDC - International Dobermann Club

Informácie o klube
Predpisy
IDC výstava
IDC pretek
IDC výsledky
Slováci a IDC
ZTP
UKK - Únia Kynologických Klubov

Informácie o UKK
Oznamy UKK
SKJ - Slovenská Kynologická Jednota

Informácie o SKJ
Oznamy SKJ
ZŠK - Zväz Športovej Kynológie

Informácie o ZŠK
Oznamy ZŠK
Slovakia

Aktuality

Aktuality publikované skôr
25.07.2017:
11.04.2017:
11.04.2017:
11.04.2017:
11.04.2017:
04.12.2016:
08.11.2016:
01.10.2016:

 

22.08.2016:
18.08.2016:

28. 02. 1948 – 12. 08. 2016

 

R. I. P.


26.07.2016:
31.05.2016:

Online prihlasovanie - Online Login - Online-Anmeldung

29.05.2016:
15.05.2016:
15.05.2016:
09.05.2016:
03.04.2016:
17.01.2016:
03.01.2016:

Upozornenie:

Členovia klubu pozor - treba zaplatiť členský príspevok na rok 2016 !!!

Členom, ktorí neuhradia platbu do 31. 01. 2016 bude zrušené členstvo v klube a zasielanie časopisu Kynologická revue.

Príspevky uhraďte výlučne bankovým prevodom priamo na účet:

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: 0011481436/0900 

IBAN: SK20 0900 0000 0000 1148 1436 BIC GIBASKBX

Pre identifikáciu platby uveďte do správy pre príjemcu : meno člena za ktorého bola úhrada vykonaná - členský príspevok 2016

Členský príspevok pre členov DK SR činí 23,- €

Členský príspevok pre nového člena činí: 30,- € 

Prihlášky spolu s dokladom o úhrade členského príspevku zašlite tajomníčke klubu na adresu:

Alica Freyer, Obchodná 469, 903 38 Rohožník

29.11.2015:
25.10.2015:
18.10.2015:
17.10.2015:

17.10.2015:
12.10.2015:
07.09.2015:

Rozhodca-judge-richter: István Rada (HU) 

KOMBI VÍŤAZ - KOMBI WINNER - KOMBIE SIEGER
23.08.2015:


22. 08. 2015Rozhodca - Judge - Richter:  Havelka Tibor, SK

23. 08. 2015
Rozhodca - Judge - Richter:  Piskay Vladimír, SK

Výsledky - Results - Ergegnisse

07.07.2015:


04. 07. 2015
Rozhodca - Judge - Richter:  Matyáš Jaroslav
, SK

05. 07. 2015
Rozhodca - Judge - Richter:  Havelka Tibor, SK

Výsledky - Results - Ergegnisse

17.06.2015:

Rozhodca-judge-richter: István Rada (HU)

Kontakt:
Ing. Beata Kleinová

Telefón: 00421 903 508 714 - slovak 00421 903 955 540 - english
Fax: 00421 48 4143 905

e-mail: special.dobermann.show@gmail.com

1. uzávierka 06. 08. 2015
2. uzávierka 31. 08. 2015

Propozície - Propositions - Propositions - PDF

Prihláška - Entry - Meldschein - PDF
07.06.2015:


Piatok 05. 06. 2015
Rozhodca - Judge - Richter: Senashenko Ekaterina, RU

Výsledky - Results - Ergegnisse

Piatok 06. 06. 2015
Rozhodca - Judge - Richter: 
Ridarčíková Gabriela, SK

Piatok 07. 06. 2015
Rozhodca - Judge - Richter: 
Richter: Oliveira Rui, PT

Výsledky - Results - Ergegnisse

01.06.2015:


Piatok 05. 06. 2015
Rozhodca - Judge - Richter: Senashenko Ekaterina, RU

Sobota 06. 06. 2015
Rozhodca - Judge - Richter: Ridarčíková Gabriela, SK

Nedeľa 07. 06. 2015
Rozhodca - Judge - Richter: Oliveira Rui, PT

Kruh - Ring - Ring

24.05.2015:

XIII. ročník - Klubová výstava - GRAND PRIX o Zlatého dobermana
XIII. Club Show - GRAND PRIX of Gold Doberman
XIII. Klubsiegerschau - GRAND PRIX um den Goldenen Dobermann
Rozhodca - Judge - Richter: Rudi Killmaier (D)
17.05.2015:

16.05.2015:

IDC WM 2015 - priebežné výsledky

10.05.2015:

 

09. 05. 2015 CAC -  Rozhodca - Judge - Richter: Vojtek Vladislav, SK

Výsledky - Results - Ergabnisse

10. 05. 2015 CACIB - Rozhodca - Judge - Richter: Havelka Tibor, SK

Výsledky - Results - Ergabnisse

05.03.2015:
01.03.2015:


28. 02. 2015
Rozhodca - Judge - Richte: Bispo Pedro Ivo Santos, PT

Výsledky - Results - Ergabnisse


01. 03.  2015
Rozhodca - Judge - Richter: Boroš Devi Danijel, RS

26.02.2015:


28. 02. 2015
Rozhodca - Judge - Richte: Bispo Pedro Ivo Santos, PT

01. 03.  2015
Rozhodca - Judge - Richter: Boroš Devi Danijel, RS

Kruh - Ring - Ring

26.02.2015:

Štatistika plemennej knihy za rok 2014

Počet vrhovPočet šteniec - psiPočet šteniec - sučkyPočet šteniec - spoluDovozVývozChovní jedinci - pesChovní jedinci - sučkaChovní jedinci - spolu
615163174246

12.02.2015:

IDC Weltmeisterschaft 15/16/17 Mai 2015

Ausrichter: Dobermann Club Schweden

Austragungsort: Stadion Kronetropsvallen, Badhusvägen 9, SE-23237 Arlöv

Richter:
Leif Harder (DK) - A-Fährte
Tero Oravasaari (FI) - B-Unterordnung
Willi Cohnen (D) - C-Schutzdienst

Programm:
Freitag 15.05.2015 - Offizielles Training im Stadion, Eröffnung, Richterbesprechung, Verlosung der Startnummern
Samstag 16.05.2015 - Beginn des Wettbewerbs, Festabend
Sonntag 17.05.2015 - Fortsetzung des Wettbewerbs, Siegerehrung

www.idcvm2015.se

12.02.2015:

Vážení členovia Dobermann klubu SR, 

pozývame Vás na Členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 14.2.2015 o 14.00 hodine na Kamennom mlyne v priestoroch reštaurácie Motorest.

Program výročnej schôdze:

  1. Otvorenie
  2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
  3. Správa predsedníčky klubu
  4. Správa poradcu pre chov za rok 2014
  5. Správa poradcu pre výkon za rok 2014
  6. Informácia o Majstrovstvách sveta (IDC WM) a Svetovej výstave dobermannov (IDC) 2014
  7. Správa o hospodárení za rok 2014
  8. Správa revíznej komisie
  9. Návrh rozpočtu na rok 2015
 10. Návrh členov do výkonného výboru DK SR a revíznej komisie
 11. Voľba výkonného výboru a revíznej komiesie
 12. Úprava Bonitačného, Chovateľského poriadku a Stanov DKSR 
 13. Odvolanie p. Mravíka proti rozhodnutiu DKSR o zamietnutí členstva v DKSR 
 14. Diskusia (Circulare z FCI) 
 15. Návrh uznesenia
 16. Ukončenie schôdze 


                                                                             Alica Freyer 
                                                                tajomníčka Dobermann klubu SR

Prosím o spätnú informáciu, či sa schôdze zúčastníte (z dôvodu zabezpečenia občerstvenia) 
mail : alica.freyer@kr.unb.sk,  alebo tel.: 0903 / 782 332, 0915 / 727 984

Upozornenie:  
Nezabudnite si prosím zaplatiť členský poplatok na rok 2015 do 28.2.2015. 
 
Členský poplatok môžete zaplatiť i v hotovosti na Výročnej členskej schôdzi. 

11.01.2015:


10. 01. 2015
Rozhodca - Judge - Richter: Klíma Jozef, SR


11. 01. 2015
Rozhodca - Judge - Richter: Havelka Tibor, SR

05.01.2015:


10. 01. 2015
Rozhodca - Judge - Richter: Klíma Jozef, SR

11. 01. 2015
Rozhodca - Judge - Richter: Havelka Tibor, SR

Kruh - Ring - Ring

30.11.2014:


29. 11. 2014
Rozhodca - Judge - Richter: Matyáš Jaroslav, SK


30. 11. 2014
Rozhodca - Judge - Richter: Václavík Miroslav, CZ 

Výsledky - Results - Ergabnisse

22.11.2014:


29. 11. 2014
Rozhodca - Judge - Richter: Matyáš Jaroslav, SK

30. 11. 2014
Rozhodca - Judge - Richter: Václavík Miroslav, CZ 

Kruh - Ring - Ring

27.10.2014:
Ďakujem všetkým čo pomáhali, žiaľ psík tragicky uhynul ..... 21. 10 2014 sa v obci Lalíky pri Zwardoni (Žywiec Beskýd)
stratil hnedý pes plemena doberman.
Volá sa Falco. Mal hnedý obojok s "adresou".
Pes má mikročip a je zapísaný v národnej databáze.
FALKO je v procese liečby.
Pomôžte prosím nájsť člena rodiny!!!
Telefónny kontakt
Ewa 0048 501 766 404
Jacek 0048 797 801 806
Kontakt na Slovensku 0903 030 552
25.10.2014:


25. 10. 2014
Rozhodca - Judge - Richter: Ridarčíková Gabriela MVDr. SR

18.10.2014:

13.10.2014:

05.10.2014:


05. 10. 2014
Rozhodca - Judge - Richter: Lokodi Csaa Zsolt, RO

04.10.2014:


04. 10. 2014
Rozhodca - Judge - Richter: Staviarska Viera, SR

03.10.2014:


04. 10. 2014
Rozhodca - Judge - Richter: Staviarska Viera, SR 

05. 10. 2014
Rozhodca - Judge - Richter: Lokodi Csaba Zsolt, RO 29.09.2014:04. 10. 2014
Rozhodca - Judge - Richter: Staviarska Viera, SR

05. 10. 2014
Rozhodca - Judge - Richter: Lokodi Csaba Zsolt, RO

Kruh - Ring - Ring

14.09.2014:

 


13. 09. 2014
Rozhodca - Judge - Richter:  Marián Priehoda, SR

Výsledky - Results - Ergabnisse


14. 09. 2014
Rozhodca - Judge - Richter: Jana Janeková, SR

Výsledky - Results - Ergabnisse

12.09.2014:

Fotky z IDC 2014 usporiadané podľa tried a čísiel ...

Ak niekto má fotky nech mi pošle na doberman@doberman.sk 
PS ďakujem všetkým, ktorí mi poslali, alebo dovolili stiahnuť fotky ...
2014 09 05 - 07 IDC Bratislava
08.09.2014:

 


13. 09. 2014
Rozhodca - Judge - Richter:  Marián Priehoda, SR

14. 09. 2014
Rozhodca - Judge - Richter: Jana Janeková, SR

07.09.2014:


Rozhodcovia - Judges - Richters:

Hans WIBLISHAUSER (D), Helmut REDTENBACHER (SA), Tamás DOHÓCZKI (HU), Norbert DAUBE (D), Gabriela RIDARČÍKOVÁ, MVDr. (SK)

Výsledky - Results - Ergabnisse

23.08.2014:


Rozhodcovia - Judges - Richters:

Hans WIBLISHAUSER (D), Pierluigi PEZZANO (I), Helmut REDTENBACHER (SA), Tamás DOHÓCZKI (HU), Norbert DAUBE (D), Gabriela RIDARČÍKOVÁ, MVDr. (SK)

Štatistika prihlásených - Statistics - Statistische Auswertungen 

Miesto konanania výstavy  - Show location - Ausstellungsplatz

Kamenný Mlyn - Vajarský

900 68 Plavecký Štvrtok 

http://www.kamennymlyn.sk/ 

GPS 48°21'41.3"N, 17°1'3.27"E

Kongres IDC - Congress IDC -  Kongress IDC

Hotel *** Karpatský Dvor

Námestie sv. Kataríny č. 3/282

900 55 Lozorno

http://www.karpatskydvor.sk/ 

GPS 48.3327290, 17.0429650

https://www.google.sk/#q=48.3327290%2C+17.0429650

20.08.2014:

Propozície   -   Prihláška-v pdf   -  Prihláška v docx - Word

19.08.2014:

Zoznam prihlásených - Entry List - Eingabeliste

Please, your name is not in the list of exhibitors, so they sign up immediately.
Bitte, befindet sich Ihr Name nicht in der Ausstellerliste, so melden sie sich sofort.
Prosím, ak nie ste v zozname vystavovateľov, prosím urýchlene zašlite údaje.


alica.freyer@mail.t-com.sk

11.08.2014:
VÝCHOVNĚ-VÝCVIKOVÉ SETKÁNÍ PSŮ A PÁNÍČKŮ
s Milanem Mihokem a Kateřinou Šmídovou 
09.08.2014:

Výsledky - Results - Ergabnisse

09.08.2014:

 


16. 08. 2014
Rozhodca - Judge - Richter: ZHUK ANATOLIJ, BY

17. 08. 2014
Rozhodca - Judge - Richter: GAJEWSKI JAN, PL

06.07.2014:


Rozhodca - Judge - Richter: Rada István, HU

05.07.2014:


Rozhodca - Judge - Richter: Piskay Vladimír, SK

30.06.2014:


Rozhodca - Judge - Richter: Piskay Vladimír, SK
Rozhodca - Judge - Richter: Rada István, H

Kruh - Ring - Ring


16.06.2014:

XII. ročník - Klubová výstava - GRAND PRIX o Zlatého dobermana
XII. Club Show - GRAND PRIX of Gold Doberman
XII. Klubsiegerschau - GRAND PRIX um den Goldenen Dobermann

Rozhodca - Judge - Richter: Thomas Becht, GE 

30.05.2014:
30. 05. 2014
Rozhodca - Judge - Richter: IMRICH SOPKO, SK
28.05.2014:


31. 05. 2014
Rozhodca - Judge - Richter: Jari Spagna Rosario, IT

01. 06. 2014
Rozhodca - Judge - Richter: Victor van Raamsdonk, BE

Kruh - Ring - Ring

28.05.2014:
30. 05. 2014
Rozhodca - Judge - Richter: IMRICH SOPKO, SK
25.05.2014:

Majstrovstvá sveta vo výkone dobermanov

World championship 

Weltmeisterschaft 

23. - 25. 05. 2014

Futbalový štadión - Football stadium - Fussballstadion

Lozorno

Slovensko - Slovakia - Slovakei 

Výsledky - Results - Ergabnisse

21.05.2014:
16.05.2014:

Majstrovstvá sveta vo výkone dobermanov

World championship 

Weltmeisterschaft 

23. - 25. 05. 2014

Futbalový štadión - Football stadium - Fussballstadion

Lozorno

Slovensko - Slovakia - Slovakei 

INFO

Počet pretekárov zo Slovenska 0

06.05.2014:
KOMBI VÍŤAZ - KOMBI WINNER - KOMBI SIEGER
27.04.2014:


Dňa 26. 04. 2014

BUGGATTI VOM FREYER TAL so psovodom Miňom

úspešne absolvovali skúšku IPO 1

( 95 / 74 / 80 = 249 b = známka DOBRE)

pre zväčšenie obrázku naň kliknite...


 -  -  

 -  -  

 -  -  
04.04.2014:

Výsledky medzinárodných výstav psov (CACIB)
 
Tu si môžete pozrieť výsledky z medzinárodných výstav psov FCI? Ktoré už boli potvrdené od 01. 01. 2009.
Každý návrh CACIB, ak nebol potvrdený FCI úrad spracováva, a preto sa nezobrazí v online zozname výsledkov.
Ak chcete zobraziť zoznam výsledkov, vyberte prosím:
Rok výstavy
Štát výstava
Mesto výstavy
Dátum výstavy
Skupina FCI
Potom si môžete vytlačiť CACIB (Certifikát d'Aptitude au Championnat International) ktorý získal Vás pes v zozname výsledkov kliknutím na ikonu.
Certifikáty CACIB už nie sú zasielané poštou FCI úradu.

31.03.2014:
29.03.2014:
24.03.2014:
28.01.2014:
19.01.2014:
13.01.2014:
07.01.2014:

21.12.2013:

14. 12. 2013  - 2. ročník 

Memoriál Petra Špacaya - pretek podľa IPO 1 a SVV 1 (bez stôp)

rozhodca:  P. Lengvarský 

Tohto preteku sa zúčastnil aj Milan Mihók - Miňo s Bugatti vom Freyer tal 

umiestnili na 3. miesto v SVV 1, ale najlepšia obrana :)

02.12.2013:


30. 11. 2013
Rozhodca - Judge - Richter: Konrad Tijana, SRB

Výsledky - The results - Die Ergabnisse


01. 12. 2013
Rozhodca - Judge - Richter: Pettkó Csaba, HU

25.11.2013:


30. 11. 2013
Rozhodca - Judge - Richter: Konrad Tijana, SRB

01. 12. 2013
Rozhodca - Judge - Richter: Pettkó Csaba, HU

Kruh - Ring - Ring

27.10.2013:

26. 10. 2013
Rozhodca - Judge - Richter: Zake Ligita (LV)

27. 10. 2013
Rozhodca - Judge - Richter: Václavík Miroslav (CZ)
Výsledky - The results - Die Ergabnisse
21.10.2013:

26. 10. 2013
Rozhodca - Judge - Richter: Zake Ligita (LV)

27. 10. 2013
Rozhodca - Judge - Richter: Václavík Miroslav (CZ)
Kruh - Ring - Ring
24.09.2013:
23.09.2013:
MS FCI 2013
19. - 22. 09. 2013
Roudnice nad Labem, Česká republika
1. miesto
Jozef Adamuščín (SK1) Chris Spod lazof
98 / 98 / 97 = 293 bodov
1. miesto v družstvách
Slovensko
15.09.2013:


15. 09. 2013
Rozhodca - Judge - Richter: Viera Staviarska (SK)
14.09.2013:

14. 09. 2013
Rozhodca - Judge - Richter: Zoran Brankovic (SB)
13.09.2013:

Od 01. 01. 2015

zmena štandardu dobemana -

po tomto dátume narodené šteňatá už len nekupírovné !!!

12.09.2013:
09.09.2013:

14. 09. 2013
Rozhodca - Judge - Richter: Zoran Brankovic (SB)

15. 09. 2013
Rozhodca - Judge - Richter: Viera Staviarska (SK)
03.09.2013:

Výsledky - The results - Die Ergabnisse

02.09.2013:
15. 09. 2013 Bonitácia Lučenec 
02.09.2013:
23.08.2013:
10. 08. 2013 ZTP Kamenný mlyn
18.08.2013:

18. 08. 2013
Rozhodca - Judge - Richter: HARTMANN GYÖRGY,H

Výsledky - The results - Die Ergabnisse334 aktualít (4 stránok, 100 aktualít na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Prekladač


Táto stránka funguje vďaka podpore spoločnosti
Who's Online
Momentálne je 181 návštevník(ov) a 0 člen(ov) online.

Ste anonymný užívateľ. Môžete sa zdarma zaregistrovať tu
Survey
Akú skúšku máš absolvovanú so svojim Dobermanom :))

ZM
SVV 1
SVV 2
SVV 3
BH
SchH 1 - IPO 1
SchH 2 - IPO 2
SchH 3 - IPO 3
Obedience
Záchranárske
Agility
CanisterapiaVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov: 126
Komentárov:: 0
Login
Užívateľské meno

Heslo

Bezpečnostný kód: Bezpečnostný kód' title='Bezpečnostný kód
Napíšte bezpečnostný kód

Ešte nemáte svoj účet? Môžete si ho vytvoriť. Ako registrovaný užívateľ získate veľa výhod. Budete môcť upraviť vzhľad tohto webu, nastaviť zobrazenie komentárov, posielať komentáre, posielať správy ostatným užívateľom a veľa ďalších.
Naj
Top listDesign layout by Jakub Dubec and Michal Krajcirovic.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.08 sekúnd